Vítejte na stránkách Klubu zdraví Jičín

Kluby zdraví jsou nezávislou občanskou iniciativou, vyvolanou na jedné straně rostoucí poptávkou veřejnosti po zdravém životním stylu, na straně druhé neuspokojivým zdravotním stavem obyvatelstva naší země

Od roku 2003 jsou Kluby zdraví oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví.

Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje na osvětovou činnost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví.
Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sympozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu.
Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě na manželství, o škodlivém působení drog, alkoholu a kouření.
Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nalezení nových rozměrů života.